METAMORFNÍ TECHNIKA

Jemná, přesto velmi účinná technika...

SEZNÁMENÍ...

Britský naturopat a reflexolog Robert St. John věděl, že reflexní terapie nás učí, že se na chodidlech odráží celá naše bytost. Ukazuje, že pokud je energetický systém vyvážený, má schopnost uzdravit naše tělo.

Podobný reflexní systém najdeme i v buňkách našeho těla. Jelikož všechny pochází z rozdělení první zárodečné buňky, v každé z nich se odráží veškeré informace o celém těle.

Svůj stres a tím i nemoci, si způsobujeme sami.

Robert St. John byl přesvědčený o tom, že mnohé naše problémy úzce souvisejí s energetickými bloky, které ukotvily na úrovni míšních nervů. Začal tedy pracovat pouze s reflexní oblastí páteře na chodidle a studoval psychologicko-emoční důsledky ošetřování.
Zjistil, že na reflexní oblasti páteře plosky nohy, se nacházejí oblasti, které se spojují s figurou matky a otce. Nazval je "mateřský" a "otcovský princip". Bloky v těchto oblastech souvisejí s problémy nejen konkrétních osob matky a otce, ale také se schopností přijímat, o někoho se starat, problémy ve vztazích s autoritami nebo také k rozhodnutí být sami sebou… Zóna mezi těmito oblastmi slouží jako mapa devíti měsíců těhotenství.

Tento objev byl učiněn na začátku 60-ých let a později pojmenován Metamorfní technika, která se odlišuje od technik souvisejících s přípravami na porod. Ošetřování bylo posléze rozšířeno na reflexní oblast páteře hlavy a rukou.

CHODIDLA - jsou symbolem pohybu.
Jejich ošetření metamorfní technikou nastartuje vnitřní změny, které se následně projeví na našem životním způsobu pohybu vpřed.


RUCE - jsou symbolem akce.
Ošetření metamorfní technikou ovlivňuje naši schopnosti reagovat na životní změny a vyjádření sebe sama.


HLAVA - je centrem myšlení a plánování.
Ošetření metamorfní technikou pozitivně ovlivní naši schopnost myslet, řídit náš život a být iniciativní.


JAK "METAMORFKA" FUNGUJE...
Metamorfní technika pracuje mimo čas a prostor. Uvolnění bloků probíhá výlučně díky pohybu pacientovy životní energie. Každému jedinci je tak dána možnost nechat volný prostor na to, aby na sebe mohl vzít plnou zodpovědnost sám za sebe a za vlastní život.

PRŮBĚH UZDRAVENÍ...
Uzdravení probíhá zevnitř. Životní síla se postará o vše, co je potřebné. Provádí veškeré změny v takové míře a takovým způsobem, jak je každý schopen bez problému zvládnout. Nedovolí, abychom prožívali traumata, otřesy, apod. Přesto, že se odstraňují bloky z minulosti, uvolnění probíhá mimo čas. Staré události se dostávají do jiného světla, jejich intenzita se tak změní a my je proto prožíváme jinak.

ČAS...
Metamorfní technika uvolňuje časovou strukturu a dává tak možnost vaší životní energii, aby pracovala na nejrůznějších charakteristikách, které se vytvořily v tomto období a ovlivňují náš život nyní. Výsledkem je vnitřní uvolnění a osvobození.

PRO RODIČE...
Změny po ošetření u dětí probíhají velmi rychle, zvlášť, když ošetření podstoupí i sami rodiče. Pokud se dítě začne měnit, ale v rodičích přetrvává nechuť ke změnám, je zde vážné riziko, že dítě začne používat určitý vnitřní konflikt. Proč? Protože jeho prostředí neodráží změny, kterými ono samo prošlo a prochází…

V TĚHOTENSTVÍ A PŘI PORODU...
Matka a dítě v období po početí jsou jakoby jednotná bytost. Proto když začneme ošetřovat budoucí maminku co nejdříve po otěhotnění, dáme embryu možnost osvobodit se od nejrůznějších vlivů ještě dříve, než se plně zmaterializují ve hmotě. Oba pak díky MT prožívají těhotenství a přímý porod klidně a harmonicky.

Ošetřovat metamorfní technikou lze i čerstvého novorozence. Čím dříve začneme, tím lépe. Uvolníme tak bloky a schémata z minulosti a otevřeme dítěti cestu ke šťastněji prožívanému životu a pozitivnější budoucnosti.

Ošetření metamorfní technikou mohou podstoupit všichni, bez ohledu na věk. Úspěšně používána na dětech s downovým syndromem, autisty, "hyperaktivní" děti, pomáhá při Vojtově metodě, handicapovaným lidem, všem kteří utrpěli trauma různých příčin, či řeší životní situace
(rozvod, změna zaměstnání, náhlá nemoc, narození dítěte, osamostatnění od rodičů, manželství, úraz, atd...)

Pomocí metamorfní techniky techniky se začnou zlepšovat i nemoci velmi starého data.


Doba pro kterou je třeba klienta ošetřovat se nedá nikdy dopředu přesně určit. Každý má jinou schopnost přetransformovat své ošetření. To platí i pro rozhodnutí stát se zodpovědným za vlastní uzdravení.Odkaz na článek Metamorfika z časopisu RegeneraceNahoru                  Zpět